Abivahendite tellimisest

Print

Abivahendi süsteemi korraldus 2016. aastal

  • 1.jaanuaril 2016. jõustus sotsiaalhoolekande seadus, millega koondati abivahendite müügi ja üürimise hüvitamise süsteemi administreerimine Sotsiaalkindlustusametisse.
  • Isikliku abivahendi kaardi või selle duplikaadi saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole, kellele saab vastava taotluse esitada e-posti või posti teel või pöördudes Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.
  • Abivahendite eelarve ei jagune 2016. aastast enam maakonnapõhiselt, vaid on üleriigiline. Abivahendi soetamiseks võib pöörduda ükskõik millisesse ettevõttesse Eestis, millel on Sotsiaalkindlustusametiga kehtiv leping.
  • Alates 1. jaanuarist täienes ja sai uue formaadi abivahendite loetelu, milles määratakse kindlaks abivahendi kasutusaeg, kas abivahend on müüdav või üüritav, maksimaalne abivahendi kogus aastate või kuude arvestuses, kas tegemist on individuaalse abivahendiga ning soodustuse piirmäär, mille ulatuses riik tasu maksmise üle võtab. Sotsiaalkaitseministri määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendite kaardi andmed“ koos selle juurde kuuluva abivahendite loetelu lisaga leiab Riigi Teatajasthttps://www.riigiteataja.ee/.
  • Uue korra kohaselt ei toimu enam seniseid nn kallite abivahendite komisjone. Kui arst on väljastanud tõendi või rehabilitatsiooniasutus on märkinud abivahendi vajaduse rehabilitatsiooniplaanis, siis võib inimene otse ettevõttesse pöörduda. Kui inimesel on mõjuval põhjusel vaja taotleda abivahendite loetelus abivahendile kehtestatud erisusi, tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile erimenetluse taotlus.Sotsiaalkindlustusamet menetleb taotlusi jooksvalt maksimaalselt 30 kalendripäeva jooksul.
  • Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.