Koolitused

Print

MTÜ Inimeselt Inimesele üks põhikirjalistest tegevustest on koolituste korraldamine. MTÜ koolitusmeeskond on spetsialiseerunud erinevatele alternatiivkommunikatsiooni teemadele.

Eesmärk on anda ülevaade ja praktilisi juhiseid, kuidas toetada kõnetute ja/või halvasti kõnelevate inimeste suhtlemist alternatiivkommunikatsiooni abil. 

Koolituste teemad:

 • Alternatiivkommunikatsiooni algkursus

Mida tähendab kõnet toetav ja asendav kommunikatsioon (AAC). Alternatiivkommunikatsiooni põhimõtted. Erinevad AAC vahendid ja ülevaade nende kasutamisest (esemed, fotod, pildid, tehnilised vahendid sh erinevad kommunikaatorid, tahvelarvutite rakendused).

 • Lihtsustatud viiped 

Teooria, elektrooniline õpikeskkond. Praktiline viiplemine.

 • PCS piltide kasutusvõimalused õppe- ja arendustegevuses (sh aja, keskkonna, tegevuste struktureerimine piltide abil).
 • Sotsiaalsed lood.

Olukordade, tegevuste kirjeldamine piltide abil. Oma käitumise juhtimine piltide abil. Sotsiaalsete lugude praktiline koostamine.

 • PCS piltidest koostatud tegevusjuhised.

Teooria, näited ning tegevusjuhiste praktiline koostamine.

 • Erinevad alternatiivsed suhtlusmeetodid.

Talking Mats e arvamustahvel, auditiivne sammumine, kiirjoonistamine, mis need on ja kellele need sobivad.

 • Boardmakeri arvutiprogrammi koolitus (praktiline).
 • Suhtlustahvlid

Suhtlustahvlite koostamise põhimõtted, tahvlite  ülesehitus. Suhtlustahvlite raskusastmed. Suhtlustahvlite kasutusalad. Kuidas õpetada suhtlustahvlitega suhtlemist, mudeldamine.

 • Suhtlustahvlite praktiline koostamine.
 • Autism ja AAC

Autism ja väljakutset esitav käitumine: märkamine ja kohandamine. *Kombinatsioon eespool olevatest teemadest juhtumite põhiselt.

 • Kehatunnetus-, kontakti- ja kommunikatsiooniharjutuste programm (KNILL)Teooria ja praktiline tegevus.

Koolituste koordinaator:
Jane Langemets

E-post: inimeseltinimesele@gmail.com, jane@kaokeskus.ee
Telefon: (+372) 677 3495

Koolitajad:
Kati Kiiver: Päevakeskus Käo eripedagoogilise töö juht. Käo Põhikooli eripedagoog.

Jaanika Savolainen: Päevakeskus Käo tegevusterapeut, Käo Põhikooli karjäärikoordinaator. 

Kaidi Pill: Käo Põhikooli õpetaja (emakeele ja suhtlemise õpiterviku juht).