Meie inimesed

Print

Jane Langemets
Juhatuse liige
Ühingu kodulehe sisuline ja tehniline toimetaja
Koolituste koordinaator

Merike Merirand
Juhatuse liige
Rehabilitatsiooniteenuste koordinaator
Projektitöö

Kati Kiiver
Ühingu liige
Eripedagoog, koolitaja, konsultant

Merike Melsas
Ühingu liige

Jaanika Savolainen
Ühingu liige
Tegevusterapeut, koolitaja

Helma Täht
Ühingu auliige

Kaidi Pill
Ühingu liige
Käo Põhikooli õpetaja, koolitaja