Tunnetustoad (Snoezelen) on multisensoorsed keskkonnad, mis