MTÜ Inimeselt Inimesele osutab rehabilitatsiooniteenuseid:
 1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2¹ lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18-eluaastani
 2. 16-aastased kuni riikliku penisonikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud
MTÜ Inimeselt Inimesele rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad järgmised erialaspetsialistid:
 • sotsiaaltöötajad: Merike Merirand, Liis Rändur, Arno Kalbus;
 • eripedagoogid: Kati Kiiver, Anastasia Kozitsyna;
 • tegevusterapeudid: Ain Klaassen, Monika Salumaa, Hannu Korhonen;
 • loovterapeut: Maria Kohv (muusikateraapia), Tuuli Ustea (kunstiteraapia);
 • füsioterapeut: Liis Randmäe;
 • psühholoogid: Liis Jürioja, Annika Metsar.
Teenusele registreerimine:

Tööpäeviti 9.00-17.00 telefonil 56 46 7278 Merike Merirand või kohale tulles (Maleva 16, Tallinn). Palun helistada ette.

Soovi korral võite ühendust võtta meiega e-kirja teel merike.merirand@gmail.com. Suunamiskirja võite saata meile ka tavapostiga. Teiega võetakse ühendust.

Postiaadress :
MTÜ Inimeselt Inimesele
Rehabilitatsiooniteenus
Maleva 16
Tallinn 11711

Registreerimiseks on vajalikud järgnevad andmed:
 • teenusekasutaja andmed (ees-ja perekonnanimi, isikukood, vanus);
 • Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja nr ja väljaandmise kuupäev;
 • vajadus erihoolekande teenuste järele;
 • teenus või teenused, mida soovitakse saada rehabilitatsiooniteenuse raames;
 • rehabilitatsiooniplaani kehtivus;
 • teenusekasutaja kontaktandmed (aadress, telefon, mobiil, e-posti aadress);
 • esindaja kontaktandmed;
 • teenusekasutaja ootused ja eesmärk rehabilitatsiooniteenuse raames.
Kuidas meid leida?

Kesklinnast sõita trammiga nr 1 ja nr 2, väljuda Maleva peatusest. Kõndida mööda Maleva tänavat kuni keskuseni.