Meie missioon: pakkuda vajaduspõhiseid ja kvaliteetseid teenuseid ning koolitusi.

Meie visioon: olla kompetentne, hinnatud ning konkurentsivõimeline teenuste ja koolituste pakkuja Eestis.

Meie väärtused:
  • inimesekesksus;
  • professionaalsus;
  • innovaatilisus;
  • koostöö.
Meie ülesanneteks on:
  • luua hariduslike erivajadustega õppijatele kohandatud tingimused koolikohustuse täitmiseks Käo Põhikoolis;
  • alternatiivkommunikatsiooni valdkonna arendustegevused (AAC vahendite valmistamine, kohandamine, kasutamise juhendamine, tehnilised kommunikatsioonivahendid, rakendused);
  • eripedagoogika ja alternatiivkommunikatsiooni valdkonna alased koolitused ja nõustamine (erituge vajava inimese lähivõrgustik – kodu, lasteasutus, päevakeskus jne);
  • projektid.