Meie missioon: valdkonna arendajad, vajaduspõhiste ja kvaliteetsete koolituste pakkujad.

Meie visioon: oma valdkonnas kompetentne, hinnatud koolituste ja nõustamise pakkuja Eestis.

Meie väärtused:
  • professionaalsus;
  • innovaatilisus;
  • koostöö.
Meie tegevuse eesmärgiks on erivajadustega inimeste ning nende tugivõrgustiku toetamine ja nõustamine.

Meie ülesanneteks on:
  • luua hariduslike erivajadustega õpilastele tingimused koolikohustuse täitmiseks Käo Põhikoolis;
  • eripedagoogika ja alternatiivkommunikatsiooni valdkonna alased koolitused ja nõustamine (erituge vajava inimese tugivõrgustik – perekond, lasteasutus, kool, päevakeskus jne);
  • projektid;
  • teiste põhikirjalise eesmärgi elluviimisele kaasaaitavate tegevuste läbiviimine.