Meie koolitajad:
Kati Kiiver:
Käo Tugikeskuse eripedagoogilise töö juht. Käo Põhikooli eripedagoog.
Jaanika Savolainen: Käo Tugikeskuse tegevusterapeut, Käo Põhikooli karjäärikoordinaator.
Kaidi Pill: Käo Põhikooli eripedagoog.

2013.a. 

16.02.13 Mihkli Kool (Imastu)- AAC põhimõtted, erinevad meetodid, suhtlustahvlite koostamine.
18.03.13 Viljandi Jaagu Lasteaed-Põhikool- AAC põhimõtted. PCS pildid. Suhtlustahvlite koostamine.
04.04.13 Maarja Kool- AAC põhimõtted. PCS pildid. Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine.
17.05.13 AS Hoolekandeteenused (Võisiku Hooldekodu)- AAC põhimõtted, PCS pildid. Boardmakeri arvutiprogramm.
21.10.13 SA Maarja Küla- AAC põhimõtted, PCS pildid, Boardmakeri programm.
04.11.13 Raikküla Kool- PCS piltidest koostatud arendusmaterjal.
12.11.13 Hilariuse Kool- AAC põhimõtted. PCS pildid. Suhtlustahvlite tutvustamine.
09.12.13 Maarja Kool- Boardmakeri programm.

2014.a.
05.02.14 Tallinna Lasteaed Õunake- Suhtlustahvlite koostamine, teooria ja praktika.
06.02.14 Tallinna Tondi Põhikool- Suhtlustahvlite koostamine, teooria ja praktika.
04.03.14 Tallinna Vaimse Tervise Keskus- AAC põhimõtted, erinevad AAC vahendid ja meetodid.
03.04.14 Eriõppe ainesektsioon. Tallinna Õpetajate Maja- AAC põhimõtted, erinevad AAC vahendid ja meetodid.
21.05.14 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- PCS piltide kasutusvõimalused. Arvutiprogramm Boardmakeri praktiline kasutamine.
06.06.14 Tallinna Kadaka Põhikool- PCS piltide kasutusvõimalused. Arvutiprogramm Boardmakeri praktiline kasutamine.
25.08.14 Valga Jaanikese Kool- PCS piltide kasutusalad. Arvutiprogramm Boardmaker.

2015.a.
15.01.15 Türi Toimetulekukool- PCS piltide kasutusalad, arendusmaterjal. Arvutiprogramm Boardmaker.
05.03.15 Kannikese Lasteaed- PCS piltide kasutusalad, arendusmaterjal.
16.03.15 Porkuni Kool- Suhtlustahvlite kasutamine ja koostamine.
09.04.15 Üle-eestiline AAC koolitus (Tallinn)- AAC põhimõtted, erinevad AAC vahendid ja meetodid.
29.04.15 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- Suhtlustahvlite kasutamine ja koostamine.
21.05 ja 22.05.15 Kallemäe Kool Kuressaare filiaal- AAC ja autism. Suhtlutahvlite koostamine. Arvutiprogramm Boardmaker.
16.06.15 Randvere Kool- Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine. Arvutiprogramm Boardmaker.
02.10.15 Innove Rajaleidja Keskus Tln (logopeedid üle-Eesti )- AAC põhimõtted ja erinevad vahendid ning meetodid.
20.10.15 Pärnu Toimetulekukool- PCS pildimaterjal. Arvutiprogramm Boardmaker.
21.10.15 Pärnu Lasteküla- AAC põhimõtted ja erin vahendid. PCS pildimaterjal.

2016.a.
04.02.16 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- (Rehabilitatsiooniprogramm „Lausetasandil suhtlemine“). Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine.
25.02.16 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- (Rehabilitatsiooniprogramm „Lausetasandil suhtlemine“). Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine.
08.06.16 Pärnu lasteaednikud. Pärnu Keskraamatukogu- Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine
15.09.16 Innove Rajaleidja Keskus Tln (erin. spetsialistid üle Eesti)- Suhtlustahvlite koostamine. Tunnetuslik suhtlemine (Intensive interaction).
22.09.16 Innove Rajaleidja Keskus Tln (erin. spetsialistid üle Eesti)- Suhtlustahvlite koostamine. Tunnetuslik suhtlemine (Intensive interaction).
25.10.16 Haraka Kodu SA- PCS piltide kasutusalad. Ülevaade suhtlustahvlitest.
01.11.16 Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse lastekeskus. (Kärdla)- Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine.
11.11.16 AS Hoolekandeteenused. Tln.- PCS piltide kasutusalad, arendusmaterjal. Arendavad tegevused erivajadusega inimesega. Tunnetuslik suhtlemine (Intensive interaction).
22.11.16 AS Hoolekandeteenused. Tln.- PCS piltide kasutusalad, arendusmaterjal. Arendavad tegevused erivajadusega inimesega. Tunnetuslik suhtlemine (Intensive interaction)
02.12.16 Lääne-Virumaa Rajaleidja Keskus (Rakvere). Logopeedid- Suhtlustahvlite kasutamine ja koostamine.
13.12.16 Innove Rajaleidja Keskus Tln (karjäärinõustajad üle Eesti)- AAC põhimõtted ja erinevad vahendid ning meetodid.

2017.a.
12.01.17 Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus- AAC põhimõtted, Boardmakeri programmi võimalused, kommunikaatorite tutvustus.
22.02.17 Rajaleidja Keskus Tartu (karjäärinõustajad üle Eesti)- AAC põhimõtted ja erinevad vahendid ning meetodid.
27.02.17 Pärnu Toimetulekukool- Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine.
06.04.17 Keila Sotsiaalkeskus- Boardmakeri arvutikoolitus.
13.03.17 Ida- Virumaa Rajaleidja Keskus (Jõhvi)- AAC infopäev eesti ja vene keeles.
27.04.17 Tallinna Tugikeskus Juks- AAC põhimõtted ja erinevad, meetodid. Autism ja AAC. Tegevusjuhendite praktiline koostamine.
21.11.17 SKA tugiisikud ja lapsehoidjad (Tallinn)- AAC põhimõtted. Ülevaade erinevatest vahenditest ja meetoditest.
05.12.17 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- AAC põhimõtted ja erin. meetodid. PCS piltide kasutusalad.

2018.a.
07.02.18 Innove Rajaleidja Keskus Tln (logopeedid üle Eesti)- Boardmakeri arvutiprogrammi koolitus.
27.03.18 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- Autism ja AAC. Tunnetuslik suhtlemine. Sensoorne integratsioon. Sotsiaalsed lood.
31.05.18 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- PCS piltidest koostatud arendusmaterjal. Boardmakeri arvutikoolitus.
21.08.18 Viljandi Jaagu Lasteaed Põhikool- Sensoorne integratsioon. Tunnetuslik suhtlemine.
30.10.18 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- Suhtlustahvlite kasutamine ja koostamine.

2019.a.
26.03.19 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- AAC põhimõtted, PCS piltidest koostatud arendusmaterjalid. AAC meetodid.
08.04.19 EPIKoda. Hambaarstid üle-Eesti- Intellektipuue ja suhtlemine.
12.04.19 Kliinik Unimed. Hambaarstide assistendid- Intellektipuue ja suhtlemine.
21.05.19 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- Autism ja intellektipuue. Sensoorne integrtasioon. Tunnetuslik suhtlemine.
09.10.19 Tartu Puuetega Inimeste Koda. Hambaarstid- Intellektipuue ja suhtlemine.
17.10.19 Nõustamis- ja Koolituskeskus Papaver- AAC põhimõtted. PCS piltidest koostatud arendusmaterjal. Tunnetuslik suhtlemine. Sensoorne integratsioon.
21.10.19 Põlva Roosi Kool- PCS piltidest koostatud arendusmaterjal. Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine.
03.12.19 Peetri Lasteaed-Põhikool. Arvutiprogramm Boardmaker

2020.a.
28.01.20 SA Viljandimaa Hoolekandekeskus. Arvutiprogramm Boardmaker.