Koolituste teemad:
  • Alternatiivkommunikatsiooni algkursus. Mida tähendab kõnet toetav ja asendav kommunikatsioon (AAC). Alternatiivkommunikatsiooni põhimõtted. Erinevad AAC vahendid ja ülevaade nende kasutamisest (esemed, fotod, pildid, tehnilised vahendid sh erinevad kommunikaatorid, tahvelarvutite rakendused).
  • Lihtsustatud viiped. Teooria, elektrooniline õpikeskkond. Praktiline viiplemine.
  • PCS piltide kasutusvõimalused õppe- ja arendustegevuses (sh aja, keskkonna, tegevuste struktureerimine piltide abil).
  • Sotsiaalsed lood. Olukordade, tegevuste kirjeldamine piltide abil. Oma käitumise juhtimine piltide abil. Sotsiaalsete lugude praktiline koostamine.
  • PCS piltidest koostatud tegevusjuhised. Teooria, näited ning tegevusjuhiste praktiline koostamine.
  • Erinevad alternatiivsed suhtlusmeetodid. Talking Mats e arvamustahvel, auditiivne sammumine, kiirjoonistamine, mis need on ja kellele need sobivad.
  • Boardmakeri arvutiprogrammi koolitus (praktiline PCS piltide valik ja koostamine).
  • Suhtlustahvlid. Suhtlustahvlite koostamise põhimõtted, tahvlite ülesehitus. Suhtlustahvlite raskusastmed. Suhtlustahvlite kasutusalad. Kuidas õpetada suhtlustahvlitega suhtlemist, mudeldamine. Suhtlustahvlite praktiline koostamine.
  • Autism ja AAC. Autism ja väljakutset esitav käitumine: märkamine ja kohandamine. Kombinatsioon eespool olevatest teemadest juhtumite põhiselt.
  • Kehatunnetus-, kontakti- ja kommunikatsiooniharjutuste programm KNILL. Teooria ja praktiline tegevus.