Projekti nimetus eesti keeles: Rehabiliteeriv kunstfoto

Projekti ametlik nimi nimi: Education Through Rehabilitative (Outsider) Art- Photo: an informal learning path for soft skills and empowerment for adults at risk of marginalization

Projekti nr: 518490-LLP-1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Projekti kestus ja tähtaeg: 24 kuud, 01.12.2011-30.11.2013

Projekti töökeel: inglise keel 

Partnerid:

Jrk. nr

Partnerriik

Partnerasutuse nimi

Põhitegevusliin projektis

Kontaktinfo

 1.  

Itaalia

Provincia di Perugia

Projekti koordinaator

Projekti juhtimine ja koordineerimine

Kunstfoto treeningprogrammid (workshops)

http://provincia.perugia.it

 1.  

Itaalia

Borgorete Societa Cooperativa Sociale

Koolitajate/juhendajate õpetus– Learning Circlemeetodil

http://ww.borgorete.it

 1.  

Eesti

Päevakeskus Käo

Sotsiaalne partner MTÜ Inimeselt Innimesele

Ettevalmistav roll: juhendmaterjalide ja metoodiliste materjalide kogumine/koostamine

http://www.kaokeskus.ee

 1.  

Kreeka

University Patras

Projekti monitooring, kvaliteet ja hindamine

http://www.upatras.gr

 1.  

Hispaania

Foundacion Intras

Projekti mõju ja rakendamine

http://www.intras.es

 1.  

Taani

Gaia Museum Outsider ART

Levitamine ja teadlikkuse tõstmine

http://www.gaiamuseum.dk

 1.  

Portugal

Palco de Sombras

Piloteerimine – kultuuriteadlikkuse stimuleerimine

Kunstfoto treeningprogrammid (workshops)

http://www.via-visuals.com

Projekti eestikeelne nimi: Haridus läbi rehabiliteeriva kunstfoto.

ETRA põhineb ideel kasutada kunstiga seotud tegevusi selleks, et jõustada ja propageerida inimeste sotsiaalset kaasatust ühiskonda. ETRA projekt annab hea võimaluse tundma õppida ja rakendada fotograafiat, kui ühte võimalust riskigrupis inimeste jõustamise protsesside ning uute inimsuhetega seonduvate käitumisviiside arendamiseks.

Sihtrühmaks on tõrjutud või ebasoodsas (marginaliseerumisriskiga inimesed) olukorras olevad inimesed erinevates projekti partnerriikides (sügava- ja raske vaimupuudega inimesed, vaimuhaigusega inimesed, immigrandid, vanglast vabanenud jt).

Projekti ülesanded:

 1. Parendada sihtrühmade jõustamise protsesse (empowerment), edendada inimestevahelisi sotsiaalseid oskuseid (kultuuriline teadlikkus, kommunikatsioon, sotsiaalsed kompetentsid);
 2. Eksperimenteerida kunstil ja loomingul põhinevaid pedagoogilisi praktikaid, kasutades ära interaktiivseid vahendeid nagu digitaalne fotograafia;
 3. Praktiseerida pedagoogilisi võtteid, mis põhinevad põhimõttel – tegevuses õppimine (learning by doing), koosõppimine, mis on suunatud isiklike oskuste ja inimestevaheliste suhete arendamisele, sh professionaalide hulgas (spetsialistid, kes töötavad marginaalsete sihtrühmadega);
 4. Kasutades kunstiga seotud tegevusi kui vahendeid, mis edendavad õppimist, st “hääle” andmist marginaalsele sihtrühmale;
 5. Teadlikkuse tõstmine nii kohalikul tasemel kui ka Euroopa tasemel (täiskasvanu hariduse, vaimse tervise  sidusrühmad ning poliitika tegijad) kultuuri sektori olulisusel sotsiaalse kaasamise strateegiatesse.
 6. Luua täiendav asutustevaheline side ja koostöö, mis seob kunstiga tegelevaid inimesi, sotsiaalse sektori asutusi, kultuurivaldkonna poliitika tegijaid ja akadeemilist maailma.

Käesolevat projekti koordineerib Eestis Päevakeskus Käo (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet). MTÜ Inimeselt Inimesele on projekti sotsiaalne partner.