Leonardo Da Vinci koostööprojekt: InCoso- Intercultural Competence for employees in the Social field (Kultuuridevahelised kompetentsid sotsiaaltöö tegijatele).
Projekti veebileht: http://incoso.wikidot.com/

Projekti partnerid:

Saksamaa - koordinaator: Kolping-Bildungswerk Württemberg e.V.
www.kolping-bildungswerk.de

Inglismaa – partner: Cardiff School of Health Sciences, University of Wales Institute, Cardiff
www.uwic.ac.uk

Soome – partner: Printel Oy / Edufin
www.edufin.fi 
www.printel.fi

Belgia - partner: Centrum voor Volwassenenonderwijs - Sociale School Heverlee
http://www.cvo-ssh.be/ 

Austria – partner: Berufsförderungsinstitut Steiermark, bfi
www.bfi-stmk.at

Kreeka – partner: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΕΠΑΚ
www.hrdc.org.gr

Eesti – partner: MTÜ Inimeselt Inimesele
http://ii.kaokeskus.ee/client/

Mis on partnerlus Leonardo Da Vinci programmis?

Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Programm on pakkunud rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas alates 1995. aastast, Eestis alates 1998. aastast.

Miks me selle projekti tegime?

 • projekti algatajad on kolleegid Belgiast;
 • tekkis vajadus teha projekt, milles uuritakse sotsiaaltöö tegijate teadmisi (või kompetentsust) erinevate kultuuride kooseksisteerimisest;
 • soovituste rakendamiseks
 • esimene kontaktseminar: Belgia - Gent 2008;
 • üldised ettepanekud ja esimene uurimine;
 • teiste huvitatud partnerite leidmine;
 • taotluse esitamine Leonardole;
 • annab Euroopa kutsehariduse organisatsioonidele võimaluse ühiselt töötada konkreetse teemaga kutsehariduses;
 • annab võimaluse jagada praktilisi kogemusi, arutleda koos probleemide üle ja võrrelda lahendusi konkreetses teema valdkonnas.

Partnerluse eesmärgid:

 • luua soovitused kultuuridevahelise kompetentsi treenimiseks praktikas ja edastada need sotsiaaltöö tegijatele;
 • soovituste rakendamiseks töötada välja vahendeid ja IT lahendusi (cd-rom, pdf, website etc.);
 • tõsta teadlikkust kultuuridevahelise kompetentside tähtsustamise osas;
 • partnerite poolt pakutud treeningutel kinnistada kultuuridevahelisi kompetentse praktikas.

Kuidas püstitatud eesmärgid ellu viime?

 • loome soovitused kultuuridevahelise kompetentside treenimiseks praktikas;
 • loome ressursse, mis toetaksid nende soovituste rakendamist - cd-rom, wiki, pdf, soovitused praktiliseks kasutuseks;
 • workshopid, mis käsitlevad kultuuridevahelisi kompetente igal projekti kohtumisel.

I kohtumine: Soomes, Helsingis 16.-19.10.08

 • partnerasutuste tutvustamine;
 • raportid hetkeolukorrast;
 • küsimustiku väljatöötamine;
 • arutelu ja otsused andmete edasise analüüsi meetodi osas.

II kohtumine: Saksamaal, Stuttgartis 12.-15.03.09

 • loodud küsimustiku esitlemine, kokkulepped lõpliku versiooni osas;
 • arutelu, otsused analüüsi meetodi osas;
 • kokkulepped uue tööplaani kohta;
 • mittetulundusühingu külastus;
 • workshop staffi grupile ja õppijatele;
 • administratiivsed küsimused.

III kohtumine: Inglismaal, Cardiffis 1.-4.10.09

 • küsitluse tulemuste esitlus (ettekanne);
 • võtmeteemade leidmine;
 • arutelu tulemuste osas;
 • video "Blue eyed and brown eyed people" (tõlk. Sinisilmsed ja pruunisilmsed inimesed);
 • näitus õppijate fotodest;
 • foto workshop;
 • alustatakse soovituste välja töötamist;
 • administratiivsed küsimused, järgmise kohtumise planeerimine Belgias, Leuvenis.

IV kohtumine: Belgias, Leuvenis 25.-28.02.10

 • ettekanne individuaalsete soovituste kohta (iga maa teeb eraldi);
 • arutelu ja kokkulepped lõpliku versiooni kohta;
 • pilootprojekt - kokkulepped;
 • workshopid: kultuurilised mängud, juhtumi analüüs (STAR meetod) (pilootprojekt);
 • fotonäitus;
 • "Klaverivabriku" külastus;
 • administratiivsed küsimused, järgmise kohtumise planeerimine Eestis.

V kohtumine: Eestis, Tallinnas 06.-09.05.10

Projekti tulemused:

1.   teadlikkuse suurenemine kultuuridevahelistest kompetentsidest;
2.   heade praktiliste soovituste otsimine, leidmine ja levitamine;
3.   soovituste kinnistamine projektis osalevates organisatsioonides;
4.   Wikidot veebikeskkonna loomine;
5.     kultuuridevahelisi kompetentse puudutavate protsesside jälgimine (InCoso on hea näide sellest, millised on meie endi kultuuridevahelised kompetentsid), pilootprojekti tegemine.

 • projektis osalevad õppijad ja meeskond: saavad eripalgelise kogemuse Euroopast, võimaluse mõelda Euroopast, arutleda, luua võrgustikke, teadvustada endale oma puudustest kultuuridevahelises kompetentsis;
 • kohtumiste hindamine: õppida üksteist kuulama ja mõistma, olema kannatlikud, sest ühises töös kasutatakse keeli, mis ei ole emakeel;
 • treeningud igas osalevas riigis ja kohtumistel.